zondag 20 november 2011

Winter 1929

In verband met de strenge winter die ons in het vooruitzicht is gesteld, vanmiddag even het familiearchief ingedoken voor de map met het nagelaten werk van mijn overgrootmoeder: Aaltje Vink.

Met grote regelmaat werden haar gedichten in het plaatselijke huis aan huis blad gepubliceerd. Een eer die ze dan ook niet onder stoelen of banken stak - voor een ieder die het wilde horen.

Doorgaans handelde deze verzen over evenmenten en gebeurtenissen in het dorp. Zo ook het hieronderstaande vers: Winter 1929.


Geen opmerkingen: