woensdag 12 december 2012

een keuze uit de decembernotities (1)

geboortegrond

veen
verzakt

***

& nee

khomeini

heeft niets
met kaas te maken


***

in de verte
klonk een pauw

terwijl ik mezelf
& morgen zocht

eieren rapend
boven meedogenloos beton

***

het zwembad
begreep

hoe de wolken bewogen

& in de schuilkelder
viel een woord


***

vannacht

een laken
over het dorp getrokken

zijn schoenen
herkenden we niet meer

die afgesleten zolen

daar had je
gevoel voor nodig


***

dagenlang heeft jan arends zitten denken
wat ie toch met sinterklaas aan moest

uiteindelijk heeft ie 'm maar
op de koffie gevraagd

& daarom koopt mamma
de cadeautjes dus zelf


***

scheppingsverhaal

& moeder
keek

de andere kant op

***

er spoelde vannacht
een eiland aan

incl. jutter

***
 
 


uit het schetsboek geklapt