vrijdag 31 oktober 2014

d(b)n 31 X 2014

 
© Fransesco Tortorella

aan de proza

***

Bij verwondingen diende je een kip rigoureus de nek om te draaien. Om groter leed te voorkomen, zo meldde het handboek.

Wanneer je dat om welke ethische reden dan ook niet zou doen, zou je jezelf later bij het oprapen van diezelfde kip, nog lelijk kunnen vertillen, aangezien het dier dan ineens een stuk lichter zou blijken dan je van tevoren had ingeschat.

Door goed bedoelde instincten mishandeld & leeg gevreten. Het deed me ineens aan de oorlog denken. Zo grondig, zo af.

 

***

met dank aan de kringloop:


Al was het alleen maar om erachter te komen hoe dat nou precies zat, met die tante.

***

& weer een titel die van het lijstje geschraptps. is op youtube nog een interessante documentaire over te vinden

***

donderdag 30 oktober 2014

d(b)n 30 X 2014

 
© Bert Hardy

***

Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door begraafplaatsen, maar als het dan eindelijk zover is laat ik me cremeren.

Het is allemaal angst.

***

"Ik laat me niet cremeren,  je weet het maar nooit."   © Ed Hoornik
 
***
 
 
 
Besefte me vandaag tijdens het doorbladeren van Querido's letterkundige reisgids van Nederland (2e druk 1983) ineens,  dat ik jarenlang, op weg naar school &  in volledige onwetendheid verkerend, langs het geboortehuis van Herman Gorter ben gefietst.
 
***
 
daar
lig ik dan
 
met al
mijn witregels
 
***
 
ik ben dan als dichter misschien een belabberde notulist - maar dat wat niet gezegd werd - dat
 
***
 
een idee in de categorie visuele poëzie (voor jan arends)
foto van verstrooiveld te westgaarde met als onderschrift:
 
verspreide (& nagelaten) gedichten
 
***
 
met dank aan de kringloop:
 


 
Boeken die ook maar iets met de schaatssport te maken hebben  & in goede staat verkeren kan ik gewoonweg niet laten liggen. Terwijl ik zelf pas op mijn veertiende leerde schaatsen om mijn ijzers nog geen twee winters later weer aan de wilgen te kunnen hangen. Ik was een binnenkind - met schema's op schoot.
 
 
Het toernooi waar twee van de grootste atleten die ooit op deze aardkloot hebben rondgelopen elkaar op symbolische wijze aflosten : Paavo Nurmi & Emil Zatopek. 
 
***

als kind had ik een lichte evenwichtsstoornis & ergens ben ik daar nooit overheen gegroeid - het is zich enkel op een andere manier gaan openbaren

***

woensdag 29 oktober 2014

d(b)n 29 X 2014

 
© Arthur Tress
 
***

florentius mertens (1830-1857) was azijnbrouwer van beroep


***

met dank aan de kringloop


als aanvulling op


***

de dichter gabriel leonardus van oosten van staveren (1810-1836) was de eerste (in zijn tak van de familie in ieder geval) die deze specifieke naam zou dragen - van oosten naar zijn moeder – van staveren naar zijn vader – waar zijn zusters en broers het gewoon bij de achternaam van staveren hielden - ik vind dat mooi
 
was getekend jürgen niels mechielsen smit

***

uit:


ik wil een kind dat niet kan praten
de was van de lijn trekt
zich verstopt in het keukenkastje
als de kinderbescherming aanbelt

een kind dat weet hoe de verhoudingen liggen

***

tegen de wind in
kom je ook thuis

***

dinsdag 28 oktober 2014

d(b)n 28 X 2014

 
© Jan de Maesschalck

***

In de kelder, waar de hoofden van papier-maché & andere nijverheidsproducten lagen, waar het lichtknopje zich boven aan de trap bij de deur bevond, waar je door een rooster de geluiden van het speelkwartier op kon vangen, waarna het licht vanzelf weer aan, de deur weer open.

Maar er waren ook mindere momenten.

***
 
bedacht me net dat ik van nicolaas beets mogelijk niet veel meer gelezen heb dan een voorwoord in de nagelaten gedichten van albertine kehrer (1826-1852) & zijn uitgebreide reactie op een nogal negatief uitgevallen recensie door potgieter op eerder genoemde bundel

meester weet uw plaats

***
uit:
 
 
"Het ergste zijn de stoelen die nog warm zijn."

***

ze had een naam als rijstpapier

***

dat de uitdrukking "ik ben (heb het) crimineel druk" niet meer helemaal van deze tijd is  - prima - maar dat je het  dan vervolgens in de jeugdbrieven van p a de genestet (1829-1861) aantreft - tja

***

met de andere vissen heb ik eigenlijk nooit een band gehad

***

maandag 27 oktober 2014

d(b)n 27 X 2014Vandaag zou hij honderd zijn geworden. Je moet er ergens niet aan denken.

***


***

Het had al weken niet meer geregend op de begraafplaats & de grond droeg de rimpels die vader nooit gestaan hadden.
 
***

met dank aan de kringloop


in verband met hans van sweeden & alles wat daar omheen zwierf


schrijver die ik alleen ken van zijn poëzie - aanleiding genoeg om ook eens zijn proza te proeven


een boek dat ooit op mijn leeslijst prijkte - noem het een voorliefde voor dunne boeken

het gesigneerde exemplaar dat ik bezat - is in de periode dat ik daar nog aan deed uitgeleend

***

las korte levensgeschiedenis van den hoogleraar pieter nieuwland - een lees- en schoolboek voor den nederlandschen jeugd door j a oostkamp uit 1819 - in negentien lessen en drie zamenspraken

geheel onbedoeld, maar ik heb in tijden niet zo'n vermakelijk boek gelezen

***

na het overlijden van een dichter zouden er weer bundels vol met zogenaamde lijkzangen de wereld in geslingerd moeten worden - een in vergetelheid geraakte traditie

***

vrijdag 24 oktober 2014

d(b)n 24 X 2014

 
© Lua Ocana

***

dit verhaal is niet autobiografisch
het bestaat louter uit herinneringen

***

doodgaan is proza
sterven poëzie

***

ik heb niet zoveel met verhuizen zei ik
& dat het dan even stil bleef
                                         aan de andere kant van de lijn

maar uw moeder

***

er zijn bloemlezingen
waarin je nog leeft

***

tussen de regels waait het al

***

de film
die je nooit af mocht kijken

de nachtmerries
die je dan zelf maar verzon

***

donderdag 23 oktober 2014

d(b)n 23 X 2014ze komen uit een redelijk lange lijst - maar deze twee heren had ik absoluut een keer live willen zien

***

met dank aan Komrij - de nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten : martinus nieuwenhuyzen (1759-1793)

woensdag 22 oktober 2014

d(b)n 22 X 2014


kocht bij mijn plaatselijke tabaksboer bovenstaande special van thematijdschrift over kaiser wilhelm's ballingschap te doorn - die ik met veel plezier gelezen heb - enkel jammer dat de ballingschap van diens zoon op wieringen - toen nog een eiland - buiten beschouwing is gelaten, maar misschien een interessant onderwerp voor een volgend nummer

***

stuitte vandaag in een nieuwsbrief van het herinneringscentrum te theresienstadt uit 2007 (die mijn ouders voor me hadden meegebracht) op een jongestorven dichter die mij nog niet bekend was - enig speurwerk leverde onder andere onderstaand gedicht op:
 
Rememberance

In that grey house, an old woman
Suffered on her bed. No one knew her.
And as she shrivelled away, with God her only succour...

She secretly hugged something to her.


A kind of cardboard box, and when she dies
The ghetto will be her only heir.
And how she cried, that helpless woman.
She wanted to live to see her children one time more.


She did not want to die;
She wrung her hands (or clung to her faded souvenir)
Then in the night, dry for lack of water, died.
I was upset for fully half a day.


When they came for her things in the morning -
Such a beautiful balmy day -
All they found was four simple flowers
And a picture of her son clapsed
Tightly in her twisted, stiffened hands.
They took it from her, clumsily, roughly,
And tore it up.


I look at her.
I learned nothing more. But I believe -
I hope,
That mother and son were burned together


© Hanus Hachenburg (1929 Praag - 1943 Auschwitz) (14)

***

will wemerman – mooie beelden door mat glas

***

las de verlosser en enkele andere gedichten van jl nierstrasz - 2e druk 1836 & kwam op de naamlijst der inteekenaren een krankbezoeker tegen
 
*** 

dinsdag 21 oktober 2014

d(b)n 21 X 2014

 
"mensch, wat hebben wij gelachen"


***

wat starkie was voor rimbaud was nijland voor bellamy

zojuist het eerste deel van haar standaardwerk uit 1917 uit de printer laten rollen – een mogelijke onhebbelijkheid – maar ik moet tekst gewoon in de hand kunnen houden – & ergens lezen losse vellen zelfs nog beter dan een boek
 
het meest fascinerende aan dit monnikenwerk vind ik misschien nog wel - dat we op veel punten niet veel anders kunnen dan haar op haar woord te geloven, aangezien een groot deel van het bellamy archief de oorlog niet overleefde - jammer dat ze dat niet voorzien heeft - of
 

***
 
ebola te yellowstone
 
wolven
veranderen
 
de loop
van een rivier
 
***

maandag 20 oktober 2014

d(b)n 20 X 2014

 
***
 

Wanneer ik op een markt een doos met oude foto's en ansichtkaarten tegenkom moet ik er altijd even in neuzen - je weet immers maar nooit. Zo vond ik vorige week onder andere bovenstaande foto uit een vooroorlogse schiettent.

***

vanaf vandaag promoveer // degradeer ik deze webstek officieel tot aantekeningenboekje, notitieblok – een chaotische doch chronologische weergave van wat me bezighoudt, wat ik lees, wat ik door de dag heen aan zwervende papiertjes heb toevertrouwd etc, etc.

denk aan de omgevallen boekenkast van van straten, aan eendagsvliegen van komrij – kortom aan teksten die enkel interessant zijn indien de schrijver ervan zich reeds bewezen heeft

met andere woorden is dit streven dus volkomen nutteloos - welcome to your comfort zone

zondag 19 oktober 2014

d(b)n 19 X 2014


***

uit angst

dat ze er later
een musical van maken

***

 
met dank aan de kringloop

***

zaterdag 18 oktober 2014

d(b)n 18 X 2014

 
vanmorgen aangetroffen in de kringloop
met zowaar een tweetal gedichten
voor een jonggestorven dichter
 
twee kwatrijntjes voor Van Renssen
 
in duisternis wordt het geboren
in duisternis gaat het verloren
daartussen - even - een klein streepje licht
het schijnt nu eenmaal zo te horen
 
 
even kwam beloven, dat hem dreef
even kon hij geloven, en hij bleef
maar toen hoefde het niet meer
en geen mens vraagt nu nog wat hij schreef
 
***
 
 
 

d(b)n 17 X 2014


 
© Alice Wellinger

 
***


d(b)n 16 X 2014

 
© Graham Miller
 
***

dinsdag 14 oktober 2014

d(b)n 14 X 2014 : het voorwoord der voorwoordenHeb de afgelopen dagen weer verschillende voorwoorden van postume poëziebundels onder ogen gehad, en het zullen zeker de laatste niet zijn, maar die van Lodewijk Rijfkogel in Dichtlievende gedachten van Albertine Elisabeth Rijfkogel (1816-1836) oogt haast onovertrefbaar. Hieronder een fragment:

"De in dezen bundel vervatte dichtlievende gedachten zijn vervaardigd door onze onvergetelijke lieveling, ons éénig kind, ALBERTINE ELISABETH RYFKOGEL; zij werd ons op den26e December 1836, in den jeugdigen leeftijd van twinitg jaren en tien maanden, door den dood ontrukt, nadat zij een smartvol lijden van vijf achtereenvolgende jaren met Christelijken moed en voorbeeldige gelatenheid had doorgestaan. Juist gedurende de slooping van haar teder ligchaam ontwikkelde zich haar vlug denkvermogen en, ik mag zulks op de getuigenis van deskundigen zeggen, dichterlijk genie. De voortbrengselen daarvan werden door mij uit haren mond opgevangen en op het papier gebragt, aangezien hare matte hand tot het voeren der pen reeds onbekwaam was."


***

maandag 13 oktober 2014

d(b)n 13 X 2014

 

kijk
zei moeder

da's nou
het mooie

van foto's
 
***

ontving vandaag via de mail zowaar een uitnodiging om in het voorjaar van 2015 voor te komen dragen op een poëziefestival in het zuiden des lands - het voordeel van mail is dat er niet na enkele seconden gevraagd wordt of je er nog bent - je mag met een gerust hart stiltes laten vallen - hele lange stiltes - en zo geschiedde

***

donderdag 9 oktober 2014

d(b)n 9 X 2014

de postbode is geweestik steek een peuk op

***

Kwam in verband met onderzoek naar de jonggestorven dichteres Gretchen Koning op het spoor van haar stiefmoeder Lou Loeber :***

als je maar ver genoeg inzoomt zei ze

***

met droge voeten

achter ons huis
liep een sloot

waarin ooit

een jongetje
verdronken was

ik kende hem niet

***

d(b)n 8 X 2014

 
© John 'hoppy' Hopkins
 

dinsdag 7 oktober 2014

d(b)n 7 X 2014

ik schrijf te weinig

zo kwam ik vandaag niet veel verder
dan het onderschrift van één foto

vorige week geschoten
in het goethehaus te frankfurt


sturm und behang

& toch