vrijdag 25 mei 2012

Info gezocht over Fideel Verbruggen (1921-1947)
FIDEEL VERBRUGGEN (1921 - 1947) - EXPERIMENTEN (bazel-waas 1940 - in een oplage van 150 exemplaren) met opdracht aan de jonge actrice Louisa Colpijn - 16 januari 1941

In verband met mijn onderzoek naar jonggestorven dichters schafte ik me vorig jaar bovenstaande bundel aan van de mij verder compleet onbekende dichter Fideel Verbruggen.

De enige informatie die ik over hem had kwam uit het Lectuur Repertorium 1954 en luidde:
Verbruggen, Fideel : Z. Ned. - (Bazel-Waas 4-8-1921 - Leopoldsburg 14-9-1947) Een zwak poëtisch debuut : Experimenten, Verzen.

1940

We streden voor 'n schoone waan
En droomden voor dit volk van nieuwe tijden
Nu hebben w' in de vuurlinie gestaan
En zullen onze droom tot daden wijden.

Waarom werden wij in dit vervloekte land geboren
Waar 't leven niets dan kleinheid gaf.
Dat levend stikte zijne uitverkoren'
Wijl bloemen van illusies bloeiden op hun graf.

Was 't dan 'n vage droom misschien
Die ons met den Ziener van Patmos deed klagen.
Wij hebben de Roode Hoer gezien
In 't stormen van voorbije dagen.

Wij staren stom nu naar het grootsche vergezicht
Een nieuwe dageraad, na dees benauwde droom.
Het leven wordt nu weer een trotsch gedicht.
En knielend danken w' om Bevrijding vroom.

**
Maar daar bleef het bij, tot ik kortgeleden benaderd werd door een Vlaamse dame die in het bezit bleek van een op 9-9-1945 in de gevangenis te Gent vervaardigde tekening waarop ene Fideel Verbruggen stond afgebeeld. Naar alle waarschijnlijkheid zat Verbruggen aldaar gevangen op verdenking van collaboratie. Hoewel ik niet voor de volle honderd procent zeker ben dat het hier om dezelfde Fideel gaat, zal ik de afbeelding toch even hieronder weergeven. Al was het enkel om bij herkenning bepaalde zaken uit te kunnen sluiten.


Een andere bron bracht me naar de film De Witte uit 1934, alwaar ook ene Fideel Verbruggen meespeelt. Kijkend naar de leeftijd van onze dichter op dat moment valt het zeker niet uit te sluiten dat het ook hier om dezelfde persoon gaat. Een oplettende facebookvriend wees me overigens nog op het volgende : Boeiend. De actrice aan wie de bundel is opgedragen, debuteerde in 1939 in een film van Jan Vanderheyden die ook "De Witte" regisseerde. En laat Vanderheyden nou ook een foute Antwerper zijn geweest in de oorlog.
Na de oorlog werden te Leopoldsburg enkele duizenden van collaboratie verdachte burgers tewerkgesteld om het aldaar gelegen militaire kamp dat door de geallieerden was platgegooid weer op te bouwen. Over de rol van Fideel Verbruggen in deze tast ik op het moment nog in het duister. Opdat alles van aannames toch nog enigszins aan elkaar blijft hangen.

Wie o wie weet meer.

1 opmerking:

Christian_Smet zei

Fideel Verbruggen zo wel eens de nonkel van mijn oma kunnen zijn. Hij was ook boswachter in Rupelmonde. Als ik me niet vergis zijn ze ook familie van Amedee Verbruggen. (Borstbeeld Bazel)