zaterdag 11 januari 2014

egon schiele & de dood

In de loop der tijd heb ik een aardige verzameling met foto's aangelegd op mijn computer. Het grootste deel daarvan bevind zich op één en dezelfde grote hoop, maar voor sommige thema's c.q. onderwerpen heb ik zowaar een mapje in het leven geroepen. Eén van die mapjes draagt de titel sterfbed en laat dus weinig aan de verbeelding over. Of toch.

Twee van de foto's waar ik tijdens het doorbladeren van het eerder genoemde mapje steeds weer bij blijf hangen zijn onderstaande afbeeldingen van Egon Schiele. Hoewel ik er nog steeds niet voor de volle honderd procent zeker van ben dat het hier toch niet stiekem om in een scene gezette foto gaat, en we dus daadwerkelijk naar een aan de Spaanse griep bezweken kunstenaar zitten te kijken, blijf ik het een fascinerende registratie vinden. Mijn houding tegenover de dood kan in ieder geval nauwelijks beter in beeld gebracht worden, dan hoe Martha Fein dat in 1918 gedaan heeft.. Ik zou in ieder geval niet weten hoe.                                                                         

Geen opmerkingen: