maandag 30 april 2012

De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij van Amsterdam naar Stavoren

Mijn over overgrootvader Nicolaas Jacobus Cornelis Teijken (1862-1942) was tussen 1901 & 1922 werkzaam als halte- c.q stationschef te Heiloo (toen nog Heilo), Oosthuizen & Avenhorn. In de afgelopen jaren heb ik verschillende foto's, kaarten en documenten gevonden die me enigszins een beeld gaven van hoe zijn werkzame leven er uit moet hebben gezien. Maar aangezien beelden mij niet scherp genoeg kunnen zijn blijft altijd de honger naar meer.

Vandaag kwam daar zowaar weer een puzzelstukje bij. Op de vrijmarkt vond ik namelijk een aantal Purmerendse Couranten uit de Periode 1914 - 1919 waarin onder andere de dienstregeling van de lijn Amsterdam - Stavoren stond afgedrukt.. De laatste trein uit de richting Enkhuizen paste er niet meer op. Maar aangezien die toch niet stopte te Avenhorn, missen we daar weinig aan.


Nicolaas woonde met zijn gezin op het station, waardoor ik er voor het gemak maar vanuit ga dat hij als hoofdverantwoordelijke bij elke binnenkomst van een trein aanwezig diende te zijn . Ook al stopte er slechts elf keer per dag een trein te Avenhorn, zou dat wel betekenen dat hij om 06.23 voor de eerste keer en om 22.34 voor de laatste keer op het perron aanwezig diende te zijn. Daar ik weet dat hij bij een behoorlijk aantal verenigingen betrokken was, rees mij wel even de vraag hoe hij dat toch allemaal heeft weten te combineren. Maar het schema bied uitkomst. Tussen 19.13 & 22.34 had hij zowaar even de tijd zich te melden in het buurthuis voor een potje billiards of een lezing van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Werken tussen de bedrijven door, maar nu maak ik het hoogstwaarschijnlijk weer net iets te romantisch.

Mijmerend verblijf ik.

Geen opmerkingen: