donderdag 13 maart 2014

genealogische sprokkelingen

 
 
Vond dankzij het onmetelijke krantenarchief van het KB onderstaand bericht over mijn grootoudvader (vader - grootvader - overgrootvader - betovergrootvader - oudvader - grootoudvader)

"Te Amsterdam is in ouderdom van 82 jaar, overleden Jacobus Cornelis Teyken. Vóór 82 jaar, den 12den januari 1807, bij het springen van het kruitschip te Leiden, bij welke ramp een groot aantal personen het leven lieten en velen van haven en goed werden beroofd, werd door hen, die ter redding kwamen aangesneld, onder de puinhopen gehaald de zuigeling Jacobus Cornelis Teyken, liggende in zijne wieg. Het kind was geheel ongedeerd."

Bron : Leidsch dagblad 22.03.1889

Toch een raar idee dat mijn leven 207 jaar geleden aan een zijden draadje heeft gehangen.

Geen opmerkingen: