donderdag 3 april 2014

Het is altijd kort dag, maar wel oogsten (5) : Jozef L Nijs (1925-1949) (23)


Dit kleinood van 12 pagina's herbergt een vijftal verzen van de op 2 januari 1949 aan Tuberculose overleden (autodidacte) dichter Jozef Nijs & enkele biografische woorden van diens vriend Marcel Polfliet.

Autodidact aangezien Nijs ( geboren op eerste kerstdag 1925) op zijn negende reeds de lagere school diende te verlaten om vervolgens tot zijn achttiende in sanatoria te verblijven. Zijn honger naar kennis stilde hij op eigen houtje. Zo studeerde hij zelf Nederlands, Engels, Frans & Duits en las hij alles wat los en vast zat over zaken als wetenschap, letterkunde, muziek, geschiedenis & politiek. Tijdens zijn leven werden slechts enkele korte verhalen en gedichten gepubliceerd in bloemlezingen en tijdschriften. Hij zou volgens Polfliet - altijd twijfelend aan eigen kunnen - veel geschreven hebben. Nu enkel nog even uitzoeken waar al die woorden gebleven zijn. Vooralsnog zal ik me met dit vijftal verzen tevreden moeten stellen.


Geen opmerkingen: