vrijdag 6 juni 2014

nieuwste aanwinst kort dag bibliotheekAcht gedichten. De Zondagsdrukkers, Amstelveen, 1983. Omvang 16 p. Oplage van 50 ex.


Martin Bernard Frenkel werd geboren op 24 juni 1904 te Rotterdam als zoon van Saul Frenkel (31.05.1872 te Rotterdam – 08.10.1942 te Rotterdam) en Nietje Raske (06.08.1870 te Rotterdam – 30.07.1927 te Rotterdam. Zijn vader dreef een speelgoedwinkel aan de Rozenstraat te Rotterdam.

Er is verder weinig bekend over Frenkel. Hij publiceerde gedichten in Forum en Helikon & in 1934 verscheen er bij uitgeverij Boosten en Stols de bundel Zeventien gedichten dat in oktober van dat jaar in Groot Nederland door Jan Greshoff besproken werd : 'Wie werkelijk belangstelt in de poëzie van heden zal M.B. Frenkel's ontwikkeling, nieuwsgierig en welgezind, moeten volgen.'

Hij was accountant van beroep en heeft naar verluidt een reis gemaakt naar Egypte en één naar Rusland. Tot aan zijn dood woonde hij overigens bij zijn vader.

Zijn lichaam werd op 15 januari 1938 levenloos aangetroffen in de vinkenveense plassen. Hij werd drieëndertig jaar oud.
Klaaglied

De woorden, die zij tot Hem richten
Zijn schaamteloos van zacht geweld,
De offers en de dure plichten
Worden bij guldens neergeteld.

De eeredienst, die zij verrichten
Is corpulent en welgesteld,
Zoo zij elkander niet betichten
Bestrijden zij elkaar met geld.

Maar luide wordt Zijn woord gesproken
En luide wordt het heil herdacht,
Dat Hij de menschheid heeft gebracht.

De kerken zijn reeds vroeg ontsloten;
Mephisto, een der allergrootsten,
Houdt in het voorportaal de wacht.

bronnen : dbnl / npe / acht gedichten & joods monument

Geen opmerkingen: