maandag 5 oktober 2015

d(b)n 5 X 2015

Dat de in 1919 door PC Boutens gepubliceerde Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe uiteindelijk door Boutens zelf geschreven bleken te zijn, is natuurlijk oud nieuws, maar dat er wel degelijk een jong gestorven dichter aan deze bundel ten grondslag heeft gelegen, was voor mij compleet nieuw.

Het betreft de op 18 juli 1889 te Batavia geboren Jan Samuel van Drooge, student aan de polytechnische Hoogheschool te Delft, die in april 1908 een tweetal gedichten gepubliceerd wist te krijgen in de XXEEUW.


Aangemoedigd door deze publicatie wendt hij zich tot Boutens met het verzoek een kritische blik op enkele van zijn verzen te werpen, Boutens stuurde ze echter per kerende post retour. Van Drooge had namelijk aan de dichter geschreven dat hij zijn beste werken niet meegezonden had, waarop Boutens terugschreef dat hij geen zin had om gedichten te lezen die de auteur zelf reeds had afgekeurd.

In mei 1908 berooft van Drooge zichzelt te Brussel van het leven. Volgens verschillende bronnen heeft Boutens zich hier altijd schuldig over gevoeld.

In PC Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe weet Wouter Blok bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat de genese van Boutens strofen uit de nalatenschap van ... wel degelijk met bovenstaand schuldgevoel een aanvang heeft genomen.

**

de bus halteerde op de rijbaan

& vader
sprak geen antwoordapparaten in

iets met stiltes met ruimte over

het wilde
maar geen afscheidsbrief worden

**

met dank aan de kringloop

een werkelijk prachtig overzichtswerk - waarin ik zowaar twee vossiaanse dodo's tegenkwam die ik nog niet kende**

Geen opmerkingen: