dinsdag 6 oktober 2015

d(b)n 6 X 2015


Na enig speurwerk iets meer te weten gekomen over de jonggestorven dichter Jan Samuel van Drooge. Maar karig blijft het.

Jan Samuel van Drooge werd geboren op 18.07.1889 te Batavia als zoon van Jan Samuel van Drooge (1853-1913) & Henriette Caroline Augusta der Kinderen (1861-1895)

Wanneer Jan Samuel vijf jaar is, besluit het gezin, dat verder nog bestaat uit twee meisjes: Henriette Carolina Augusta (1886-1950) & Susanna Anthonia Theresia te vertrekken naar Nederland. Moeder zou de bootreis echter niet overleven, ze overlijdt op 29.06.1895 op de Rode Zee. Vader & de kinderen strijken neer in Den Haag.

Na zijn middelbare school vertrekt Jan Samuel naar Delft alwaar hij gaat studeren aan de Polytechnische Hogeschool. In zijn vrije tijd schrijft hij gedichten, waarvan er in april 1908 een tweetal gepubliceerd worden in de XXEEUW.

Kort na de afwijzende reactie van Boutens (zie gisteren) zou hij te Brussel zelfmoord gepleegd hebben. Waarom hij daar was en wanneer het precies heeft plaatsgevonden blijft onduidelijk. In de maanden mei & juni wordt er immers geen Jan Samuel van Drooge vermeld in de overlijdensboeken van Brussel. Wel wordt er op 10 mei van dat jaar melding gemaakt van het overlijden van een onbekend persoon, maar aangezien het schrift op deze specifieke akte nogal klein is & ook nog eens in het Frans, word ik er niet veel wijzer van.


op 1 juni 1908 verschijnt er in het Rotterdamsch Nieuwsblad wel een rouwadvertentie, maar daarin worden ook geen datum of plaats van overlijden genoemd, enkel de mededeling: Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Iets wat het bovenstaande dan weer aannemelijker maakt.

Het blijft dus allemaal enigszins in mist gehuld, maar misschien is dat ook wel ... 

**

**

Geen opmerkingen: