vrijdag 22 januari 2016

d(b)n 22 I 2016schafte me vandaag onder andere een aardig stapeltje met losse exemplaren van wending aan - met interessante bijdragen mbt israël, de holocaust & het jodendom - zoals bovenstaand exemplaar waarin onder andere een vertaling is opgenomen van een lezing die elie wiesel in juni 1974 gegeven heeft tijdens een symposium over de holocaust te new york onder de titel kunst & cultuur na auschwitz. 
al was het enkel om de alleszeggende foto's, documenten etc. - een mooi artikel over onmaatschappelijkheidsbestrijding - een brochure over vakantiekolonies voor bleekneusjes uit 1918 in fascimile - het is allemaal hebzucht meneer


1190 pagina's maar geen woord over jesse owens

**

je zit te wachten tot het komt - het ultieme gedicht - een ingeklapte long - ik had je beter een sigaret geschreven

**

Recente aanwinsten poëziebibliotheek:

**

er is nooit sprake van geweest dat ik hier begraven zou worden 


**

Geen opmerkingen: