zondag 24 januari 2016

d(b)n 23 I 2016


je past het pak van vader

& bent al weken niet meer 
naar logopedie geweest

ze vraagt of je misschien
nog iets bij de koffie wilt - je knikt

je stottert
terwijl ik naar buiten kijk

over zijn hoed begin

**

je had huis na huis weer opgebouwd
maar ondertussen in het bos gewoond

vuur gemaakt uit dagboekbladen
je vader gevonden in zijn zoon

**

Geen opmerkingen: