donderdag 19 januari 2017

KORTDAGNOTITIES: Piter Hindriks Akkerman (1910-1934)

 
Ontving vandaag het bovenstaande postume bundeltje van Piter Hindriks Akkerman, van wie ik wel reeds een tijdens zijn leven verschenen kerstverhaal in mijn bezit had,


maar van wiers poëzie ik me tot op hedenmorgen nog geen beeld kon vormen, al blijft het Fries tot op zekere hoogte natuurlijk wel een obstakel. Maar we hebben er nu in ieder geval wel een gezicht bij.Piter Akkerman werd dus geboren op 30 september 1910 als zoon van Hendrik Akkerman (1875-1960), plaatselijk kruidenier & Sjoukje Harmsma (1881-1965) te Akkrum. Kort na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Oldeboarn waar Piter de rest van zijn leven zou wonen. In 1914 zou het gezin nog uitgebreid worden met de geboorte van Lutske (1914-1995). Verder is mij vooralsnog weinig over deze dichter bekend.

Hij overlijd op 28 juni 1934 te Leeuwarden, slechts 23 jaar oud. Waarschijnlijk in het ziekenhuis, aangezien de in de bundel afgedrukte gedichten, die hij in de laatste twee jaar van zijn leven geschreven heeft, bol staan van een godsvruchtbaar lijden en de wetenschap dat hij niet oud zou worden. Zie onderstaand gedicht, dat hij anderhalf jaar voor zijn dood op papier zette.


**

Geen opmerkingen: