maandag 15 oktober 2018

d(b)n 15 X 2018

 
Er zijn bij het lezen van Verhalen uit het gekkenhuis van J.M.A. Biesheuvel waarschijnlijk meer voor de hand liggende foto's te bedenken die in de doorsnee lezer op zullen komen, maar om de één of andere reden (die voor eeuwig in het midden mag zweven) kom ik steeds weer uit bij bovenstaande foto van Eugene Richards. En niet omdat er toevallig een hert in voorkomt, want dat zou te simpel zijn.

***

Geen opmerkingen: